Toshiba
washer
你的位置: 主頁     日式洗衣機

日式洗衣機

compare button download buttonAW-K731APH(WW)
全自動洗衣機 (6.3公斤 結合高低水位)
零售價 HK$2,780 AW-K731APHWW
AW-F700EH
全自動洗衣機 (6.0公斤 低水位)
零售價 HK$2,380 AW-F700EH
AW-F700EPH
全自動洗衣機 (6.0公斤 高水位)
零售價 HK$2,580 AW-F700EPH
AW-J750APH(WW)
全自動洗衣機 (6.5斤 高水位)
零售價 HK$3,330 AW-J750APHWW
AW-J800AH(WW)
全自動洗衣機 (7.0公斤 低水位)
零售價 HK$3,180 AW-J800AHWW
AW-J800APH1(WW)
全自動洗衣機 (7.0公斤 高水位)
零售價 HK$3,380 AW-J800APH1WW
AW-J900DH(WW)
全自動洗衣機 (8.0公斤 低水位)
零售價 HK$3,580 AW-J900DHWW
AW-J900DPH1(WW)
全自動洗衣機 (8.0公斤 高水位)
零售價 HK$3,780 AW-J900DPH1WW
AW-DL1000FH(KK)
全自動洗衣機 (9.0公斤 低水位)
零售價 HK$4,480 AW-DL1000FHKK
AW-DC1000CH
全自動洗衣機 (9.0公斤 低水位)
零售價 HK$4,280 AW-DC1000CH
AW-B1000GH
全自動洗衣機 (9.0公斤 低水位)
零售價 HK$3,780 AW-B1000GH
AW-B1000GPH
全自動洗衣機 (9.0公斤 高水位)
零售價 HK$4,080 AW-B1000GPH
AW-DUH1200GH(DS)
直驅變頻摩打洗衣機 (11.0公斤 低水位)
零售價 HK$4,980 AW-DUH1200GH(DS)